UCHWAŁA NR V/38/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kołbaczu.

Uchwala Nr V/38/03

UCHWAŁA NR V/38/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 lutego 2003 r.

 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kołbaczu.

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art.5c pkt 1 i art. 62 ust. 3 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z  1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001r. Nr III, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185,Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 6, poz. 65) oraz art. 18 ust .2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1805).  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2003 r. Zespół Szkół w Kołbaczu w skład,  którego wchodzić będą:

  1.  Szkoła Podstawowa im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Kołbaczu;
  2.  Gimnazjum w Kołbaczu.

§ 2. Obwód Zespołu Szkół w Kołbaczu obejmuje obwody szkół wchodzących  w skład zespołu

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie akt założycielski Zespołu Szkół w Kołbaczu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 17:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 17:43