UCHWAŁA NR VI/52/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie: podjęcia działań o przejęcie na mienie gminy działek PKP.

UCHWAŁA NR VI/52/03

UCHWAŁA NR VI/52/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2003 r.

 

w sprawie: podjęcia działań o przejęcie na mienie gminy działek PKP.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220,  Nr 62 poz . 558, Nr 113, poz.984 , Nr 214, poz.1806 ). Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje :

§  1. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do podjęcia działań  w celu przejęcia działek  Polskich  Kolei  Państwowych  znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo na mienie gminy.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy .

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:05