UCHWAŁA NR VIII/56/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR VIII/56/03

UCHWAŁA NR VIII/56/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2003r.
 
 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie  gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806/, §7 ,§ 11 i załącznika nr 3 tabela I  pkt 4 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie  zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych  zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U.Nr 33 poz.264/ oraz  § 1 pkt 3 lit.”a” i § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnianych w urzędach gmin starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U.Nr 210, poz. 1784/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyznaje się Wójtowi Gminy P.Markowi Woś dodatek specjalny w kwocie wynoszącej  20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Ustala się Wójtowi Gminy p. Markowi Woś wynagrodzenie miesięczne ogółem 6.640,00zł w tym:

  • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie                      3.800,00zł
  • dodatek  funkcyjny  w kwocie                               1.100,00zł
  • dodatek specjalny w kwocie wynoszącej
    20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego
     i dodatku funkcyjnego                                             980,00zł
  • 20% dodatku za wieloletnią pracę w kwocie            760,00zł

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  z  mocą  obowiązującą  od  dnia 01 maja 2003r. z wyjątkiem § 1, który  obowiązuje od 20 listopada 2002r.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:10