UCHWAŁA NR IX/58/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  w drodze  bez przetargowej.

UCHWAŁA Nr IX/58/03

UCHWAŁA NR IX/58/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 maja 2003 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  w drodze  bez przetargowej. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz . 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 / i  art. 37 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2002 r. Nr 46 poz. 543, zm.  Nr 200 poz.1682 , Nr 240, poz 2058;  z 2003 r. Nr1, poz. 15 /  Rada Gminy  uchwala co następuje:                   

                                                        

   §  1.  Wyraża się zgodę na zbycie następujących działek:

 • 127/1 o powierzchni      6715 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Żelewa,
 • 130/1 o powierzchni      6467 m położoną w obrębie ewidencyjnym Żelewa,
 • 131/1 o powierzchni      2622 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Żelewa,
 • 134/3 o powierzchni        536 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Żelewa,
 • 154/1 o powierzchni      2402 m położoną w obrębie ewidencyjnym Żelewa,
 • 157/1 o powierzchni      1102 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Żelewa,
 • 158/1 o powierzchni        616 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Żelewa,
 • 159/1 o powierzchni          40 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Żelewa,
 • 238    o powierzchni    33752 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Żelewa,
 • 240    o powierzchni      1300 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Żelewa,
 • 241/1 o powierzchni      2600 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Żelewa,
 • 239/2 o powierzchni      2400 m położoną w obrębie ewidencyjnym Żelewa.
 • 27      o powierzchni      7900 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Kołbacza,
 • 25      o powierzchni    20400 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Kołbacza,
 • 24      o powierzchni      5700 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Kołbacza,
 • 18      o powierzchni        500 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Kołbacza,
 • 17      o powierzchni      1200 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Kołbacza,
 • 14      o powierzchni      8000 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Kołbacza,
 • 11      o powierzchni      5700 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Nieznania,
 • 49      o powierzchni    17100 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Nieznania,
 • 43      o powierzchni      3538 m położoną w obrębie ewidencyjnym Nieznania,
 • 13/ 2  o powierzchni      9300 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Nieznania,
 • 12      o powierzchni     2 400 m położoną w obrębie ewidencyjnym Nieznania,
 • 10/2   o powierzchni    17000 m2  położoną w obrębie ewidencyjnym Nieznania,

na rzecz    Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  - Spółka  z o.o.  z  siedzibą w Szczecinie.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy 

§  3. Tracą  moc uchwały Nr XXX /179/ 2000 , Nr XXX /180/ 2000 , Nr XXX /181/ 2000    Rady Gminy w Starym Czarnowie  z dnia 28 grudnia 2000 r.  w sprawie wyrażenia  zgody  na zbycie nieruchomości

§  4. Uchwała  wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:12