UCHWAŁA NR XI/75/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze bezprzetagowej w Kołbaczu.

UCHWAŁA NR XI/75/03

UCHWAŁA NR XI/75/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 września 2003r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze bezprzetagowej w Kołbaczu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 /  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się  zgodę na  nabycie w drodze bezprzetargowej od  Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Kołbacz Spółka  z o.o.  nieruchomości   nr 43 / 129  położonej w obrębie ewidencyjnym Kołbacz  o powierzchni 25517 m2  będącej w wieczystym użytkowaniu zakładu, opisanej w księdze wieczystej nr 25396  prowadzonej przez  Sąd Rejonowy w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:41