UCHWAŁA  NR XI/76/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody  na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej  w Dębinie

UCHWAŁA Nr XI/76/03

UCHWAŁA  NR XI/76/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 września 2003r.

w sprawie: wyrażenia zgody  na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej  w Dębinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,  Nr 214, poz. 1806 / Rada Gminy uchwala,  co następuje:

§ 1. Wyraża  się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości  położonej w miejscowości Dębina zabudowanej kościołem, działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 91/2 o powierzchni 2074 m2, opisanej w księdze wieczystej  nr 23502 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:42