UCHWAŁA  NR XI/81/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  15 września 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia pierwszego St

UCHWAŁA NR XI/81/03

UCHWAŁA  NR XI/81/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia  15 września 2003r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia pierwszego Statutu Zespołu Szkół w Kołbaczu.

Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty/ Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz.496; z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz. 1126; z 2000r.Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr.122, poz. 1320; z 2001r. Nr. 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr. 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 6, poz. 65 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

     1.§ 2  otrzymuje nowe brzmienie:

     „ § 2. Szkoła używa pieczęci:

 1. Zespół Szkół w Kołbaczu
  Gimnazjum w Kołbaczu
  ul. Cystersów 9
  74 - 106 Stare Czarnowo
  tel. 3124221
  Regon
 2. Zespół Szkół w Kołbaczu   Szkoła Podstawowa im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Kołbaczu 
  ul. Cystersów  9
  74 - 106 Stare Czarnowo
  tel. 3124221
  Regon”
    2.  § 52  ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

     „2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum , nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2003r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 20:15