UCHWAŁA NR XIII/90/2003 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie: zmiana budżetu.

Uchwała Nr XIII/90/2003

UCHWAŁA NR XIII/90/2003
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie: zmiana budżetu.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  /  Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;   z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717/ Rada Gminy  Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę - 190.928 zł

Dział

600

Transport i łączność

80 000 zł

Rozdział 

60016

Drogi publiczne gminne

80 000 zł

§ 4270

Zakup usług remontowych

80 000 zł

 

Dział

750

Administracja publiczna

32 428 zł

Rozdział 

75023

Urzędy gmin

32 428 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

19 428 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

13 000 zł

 

Dział

853

Opieka społeczna

50 000 zł

Rozdział

85315

Dodatki mieszkaniowe

50 000 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

50 000 zł

 

Dział

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6 500 zł

Rozdział

85401

Świetlice szkolne

6 500 zł

§ 3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

500 zł

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 200 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

600 zł

§ 4120

Składki na fundusz pracy

200 zł

 

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 000 zł

Rozdział

90095

Pozostała działalność

12 000 zł

§ 6050

Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych

12 000 zł

 

Dział

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000 zł

Rozdział

92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

5 000 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000 zł

Rozdział

92195

Pozostała działalność

5 000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

5 000 zł

§ 2 Wydatki  w kwocie 190.928 zł zostaną sfinansowane z nadwyżki planowanych dochodów nad planowanymi wydatkami.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 20:48