UCHWAŁA NR XXII/172/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i  Spraw Społecznych na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXII/172/05

UCHWAŁA NR XXII/172/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.

w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i  Spraw Społecznych na 2005 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw  Społecznych na 2005 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Załącznik do uchwały
Nr XXII/172/ 05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.

PLAN PRACY
Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Gminy Stare Czarnowo na rok 2005.

Kwartał   T e m a t y k a
I
 1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2004 r.
 2. Zapoznanie się z warunkami i funkcjonowaniem Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołbaczu.
 3. Zapoznanie się z sytuacją bibliotek w gminie.
 4. Spotkanie z kierownikami Ośrodków Zdrowia.
 5. Rozwój turystyki na terenie gminy – stan szlaków, obiektów turystycznych.
 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.
II
 1. Zapoznanie się z działalnością Klubu Sportowego „Fagus”, oraz ze stanem  obiektów sportowych na terenie gminy.
 2. Zapoznanie się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.
 3. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Zapoznanie się z sytuacją porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie w I półroczu 2005r.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.
III
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych za I półrocze 2005r.
 2. Ocena realizacji zadań z zakresu kultury za I półrocze 2005r.
 3. Analiza przygotowania szkół do roku szkolnego 2005/2006.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.
IV
 1. Analiza staniu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za II półrocze 2005r.
 2. Analiza stanu przygotowania przeciwpożarowego na terenie gminy.
 3. Zapoznanie się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Zapoznanie się z działalnością, osiągnięciami Klubu Sportowego „Fagus”.
 5. Przygotowanie planu pracy komisji na 2006 r.
 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

Komisja w składzie:

 1. Kotylak Bartosz  -  przewodniczący komisji/
 2. Łoś Maria  - członek komisji          
 3. Małecka Grażyna - członek komisji
 4. Smykla Piotr - członek komisji
 5. Róg Zenon - członek komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-02-2005 19:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2005 19:25