UCHWAŁA NR XXVI/205/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze,  ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybi

UCHWAŁA NR XXVI/205/05

UCHWAŁA NR XXVI/205/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie podziału obszaru Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze,  ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików ( Dz. U. z 2003 r.  Nr 159, poz.1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1760)  Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych  w każdym okręgu określa się jak niżej :

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych

1

  sołectwo  Binowo z miejscowościami: 

 • Binowo,
 • Binówko,
 • Modrzewko,
 • Wędlino.

  sołectwo  Kołowo z miejscowościami: 

 • Kołowo,
 • Kołówko,
 • Mazurkowo 

1

2

  sołectwo    Dobropole Gryfińskie 

 1

3

  sołectwo Glinna z  miejscowościami:

 • Glinna,
 • Gliniec,
 • Małolesie.

  1

4

  sołectwo Kartno,

  sołectwo  Żelisławiec

2

5

  sołectwo  Stare Czarnowo z miejscowościami:

 • Stare Czarnowo,
 • Będogoszcz.

2

6

  sołectwo Dębina

  sołectwo  Komorówko

1

7

  sołectwo Żelewo

  sołectwo  Nieznań    

1

8

  sołectwo  Kołbacz

 6

§ 2.Traci moc uchwała nr 6/98 Zarządu Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 02-07-2005 19:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2005 19:00