Zarządzenie Nr I/1/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie przyjęcia do realizacji planów operacyjnych do strategii rozwoju gminy.

Zarządzenie Nr I/1/04

Zarządzenie Nr I/1/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 stycznia 2004r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów operacyjnych do strategii rozwoju gminy.

Na podstawie art.26 ust. l, art.30 ust. l i ust.2 pkt. 213 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję do realizacji Plany operacyjne do Strategii Rozwoju Gminy Stare Czamowo stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Realizacja planów operacyjnych przebiegać będzie wg przyjętych zadań w układzie celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy Stare Czamowo zatwierdzonej uchwałą Nr X/68/03 Rady Gminy z dnia 7 lipca 2003r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-07-2004 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 15:26