Zarządzenie Nr I/7/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr I/7/04

Zarządzenie Nr I/7/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku /Dz.U.  z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65,poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851/, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o następującą kwotę - 28.200 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

28.200 zł

Rozdział

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

3.200 zł

6310

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami

3.200 zł

 

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne

25.000 zł

§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

25.000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o następującą kwotę – 28.200 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

28.200 zł

Rozdział

85212

Świadczenia  rodzinne  oraz  składki  na
 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
 ubezpieczenia społecznego

3.200 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.200 zł

 

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne

25.000 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

25.000 zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-07-2004 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 15:30