Zarządzenie Nr I/9/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004r.

ZARZĄDZENIE NR I/10/03

Zarządzenie Nr I/9/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o następującą kwotę - 6.200 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

6.200 zł

Rozdział

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6.200 zł

§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

3.000 zł

§ 6310

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.200 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 6.200 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

6.200 zł

Rozdział

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  6.200 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

3.000 zł

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.200 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-07-2004 15:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 15:34