Zarządzenie Nr I/16/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004r.

ZARZĄDZENIE NR I/16/04

Zarządzenie Nr I/16/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę -  9.201 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

9.201 zł

Rozdział

85295

Pozostała działalność

9.201 zł

§ 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

9.201 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 9.201 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

9.201 zł

Rozdział 

85295

Pozostała działalność

9.201 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

9.201 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o następującą kwotę-   67 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

67 zł

Rozdział

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

67 zł

§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

67 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę -   67 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

67 zł

Rozdział

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

67 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

67 zł

§ 5 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-08-2004 18:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 18:03