Zarządzenie Nr I/19/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego.

ZARZADZENIE NR I/19/04

Zarządzenie Nr I/19/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 1 lipca 2004r.

w sprawie: powołania Zespołu Spisowego . 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959)  zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Powołuję Zespół Spisowy w składzie:
  1. Przewodniczący:
   Arkadiusz Łysik - Zastępca Wójta

  Członkowie:

  1. Olga Stolarska - Inspektor ds. podatków
  2. Bożena Froncala - Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska 
 2. Zadaniem Zespołu Spisowego jest przeprowadzenie inwentaryzacji kasy w drodze spisu z natury, znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie.
 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 02 lipca 2004 r.

§ 2
Ustala się termin rozpoczęcia inwentaryzacji na dzień 02 lipca 2004 r. oraz termin zakończenia na dzień 02 lipca 2004 r.

§ 3
Osoby, o których mowa w § 1, ponoszą pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie spisu z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-08-2004 18:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 18:04