Zarządzenie Nr I/21/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie: powołania zespołu doradczego ds. wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Stare Czarnowo.

ZARZĄDZENIE NR I/21/04

Zarządzenie Nr I/21/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 lipca 2004r.

w sprawie: powołania zespołu doradczego ds. wodociągów  i kanalizacji na terenie gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 33 ust. oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 159, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203/ zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Powołuję zespół doradczy w składzie:

  1. Arkadiusz Łysik - zastępca wójta

  2. Agata Baran - skarbnik gminy

  3. Kazimierz Nowicki - podinspektor ds. budownictwa 

  4. Ryszard Wójcik - dyrektor techniczny ZWiK Szczecin

  5. Marian Mindziak - kierownik Zakładu Produkcji Wody Miedwie filia Żelewo

  6. Joanna Rymarczuk - kierownik działu technicznego -Zakład Podukcji Wody Miedwie filia Żelewo

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-08-2004 18:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 18:05