Zarządzenie Nr I/25/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 września 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r.

ZARZĄDZENIE NR I/25/04

Zarządzenie NR I/25/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 września 2004 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę -  6.925 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

6.925 zł

Rozdział

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6.925 zł

§ 2010

Dotacje celowe przekazane  budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

6.925 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 6.925 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

6.925 zł

Rozdział

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6.925 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

6.787 zł

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

101 zł

§ 4110

Składki na  ubezpieczenia społeczne

18 zł

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

2 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 30-09-2004 18:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-09-2004 18:53