Zarządzenie Nr I/26/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29.09.2004r. w sprawie powołania zespołu spisowego.

ZARZĄDZENIE NR I

Zarządzenie Nr I/26/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29.09.2004r.


w sprawie: powołania zespołu spisowego

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055. Nr 116, poz. 1203), oraz art. 4 ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139 poz. 1324. Nr 124. poz. 1152 Nr229, poz. 2276 z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz. 1546, Nr145, poz. 1535)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Spisowy w składzie:

Przewodniczący:  
1. Bożena Froncala - inspektor 
(stanowisko)
Członkowie:  
1. Alicja Mular - podinspektor
(stanowisko)
2. Zbigniew Ślęzak  - podinspektor
(stanowisko)

§ 2. Zadaniem Zespołu Spisowego jest przeprowadzenie inwentaryzacji majątku trwałego zlokalizowanego w miejscowości Glinna przejętego na mienie gminy Stare Czarnowo od Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Kołbaczu.

§ 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 29.09.2004r.

§ 4. Ustala się termin rozpoczęcia inwentaryzacji na dzień 29.09.2004r.

§ 5. Osoby, o których mowa w § 1. ponoszą pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie spisu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowe

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-10-2004 17:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2004 17:46