Zarządzenie Nr I/32/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 października w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r.

New Page 1

ZARZĄDZENIE NR I/32/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 października 2004 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę -  30.017 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

22.790 zł

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

22.790 zł

§ 2010

Dotacje celowe przekazane  budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

15.946 zł

§ 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6.844 zł

 

w tym z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 12

5.998 zł

 

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.227 zł

Rozdział

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

7.227 zł

§ 2010

Dotacje celowe przekazane  budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

7.227 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 30.017 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

22.790 zł

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

22.790 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

22.790 zł

 

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.227 zł

Rozdział

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

7.227 zł

§ 4260

Zakup energii

5.250 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

1.977 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-11-2004 18:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2004 18:02