Zarządzenie Nr I/34/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr I/34/2004

Zarządzenie Nr I/34/2004
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia  2 listopada  2004 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę -  1.800 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.800 zł

Rozdział

80113

Dowożenie uczniów do szkół

1.800 zł

 

§ 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1.800 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1.800 zł

 Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.800 zł

Rozdział

80101

Dowożenie uczniów do szkół

1.800 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

1.800 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-11-2004 18:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2004 18:04