ZARZĄDZENIE NR I/7/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31.03.2005r. w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy

ZARZĄDZENIE NR I/7/05

ZARZĄDZENIE NR I/7/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31.03.2005r.


w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy

Na podstawie art. 1 ust. 1,1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy /Dz. U. z 1951r. Nr 4, poz. 28, Nr 29, poz. 154, Nr 28, poz. 159, Nr 28, poz. 160 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 159, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, Nr214, poz. 1806/ zarządzam co następuje:

§1. W 2005 roku dla pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie wyznaczam jako dzień wolny od pracy: 02 maj w zamian za niewykorzystany 1 styczeń – wolna sobota.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Wójt

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 19-04-2005 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2005 11:39