ZARZĄDZENIE Nr I/17/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27.06.2005r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na zniszczenie .

ZARZĄDZENIE Nr I/17/05

ZARZĄDZENIE Nr I/17/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27.06.2005r.


w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na zniszczenie

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządziegminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 pkt 2 i § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. (Dz. U. 2002r Nr 167 poz.1375), zarządzam, co następuje:

§ 1 Powołuję komisje w składzie:

  1. Arkadiusz Łysik - przewodniczący komisji
  2. Anna Ledwig - członek komisji
  3. Dorota Sipko - członek komisji
  4. Marek Kamrowski - członek komisji
  5. Krystyna Głąbała - archiwista

§ 2 Komisję zobowiązuje się:

  1. do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania minął
  2. do sporządzenia protokołu zniszczenia ( przez spalenie) dokumentacji niearchiwalnej

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-07-2005 19:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2005 19:11