Zarządzenie Nr I/23/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo wykonujących lub nadzorujących cz

Zarządzenie Nr I/23/05  Wójta Gm

Zarządzenie Nr I/23/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 sierpnia 2005 r.


w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z 2002 r. Nr 214, poz. 1812 oraz z 2003 r. Nr 230, poz. 2293) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Pracownicy Urzędu Gminy Stare Czarnowo wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne w celu wykonywania obowiązków służbowych otrzymują legitymację służbową.
  2. Wzór legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 31-08-2005 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2005 14:20