ZARZĄDZENIE NR I/29/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 września 2005 r. w sprawie: poddania trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków kontroli społecznej.

Zarządzenie Nr I/29/05

ZARZĄDZENIE NR I/29/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 września 2005 r.


w sprawie: poddania trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków kontroli społecznej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1202, Nr 214, poz. 1806 oraz § 2 pkt. 2 i 3 Uchwały NR XXIV/194/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stare Czarnowo zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję w składzie:

  1. Arkadiusz Łysik - przewodniczący Komisji
  2. Grażyna Małecka - członek Komisji
  3. Zbigniew Ślęzak - członek Komisji
  4. Bogdan Adrabiński - członek Komisji
  5. Krystyna Jendrzejczak - członek Komisji

§ 2. Komisja działa społecznie - bez wynagrodzenia.

§ 3. Do kompetencji komisji należy:

  1. Sprawdzenie warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o zawarcie umów najmu i przydział lokali socjalnych;
  2. Weryfikacja wniosków dotyczących najmu lokali mieszkalnych;
  3. Określenie kolejności zawierania umów i sporządzania projektu listy;
  4. Wnioskowanie do Wójta Gminy Stare Czarnowo o zawieranie umów i przydział lokali socjalnych;
  5. W przypadku uzyskania informacji o nieprawidłowym korzystaniu z lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego, dokonanie wizytacji lokalu i powiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wynikach kontroli.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-09-2005 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2005 12:13