ZARZĄDZENIE NR I/32/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28.09.2005r. w sprawie wprowadzenia informatora budżetowego.

ZARZĄDZENIE NR I/32/05

ZARZĄDZENIE NR I/32/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28.09.2005r.


w sprawie wprowadzenia informatora budżetowego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203), realizując program ,,Przejrzysta Polska "  zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę tworzenia Informatora Budżetowego zwanego dalej informatorem.

  1. Informator ma charakter edukacyjny, jest opracowywany każdego roku.
  2. Informator zawiera informacje o tym iż każdy mieszkaniec ma prawo znać budżet.
  3. Informacje na temat dochodów i wydatków gminy podane są w przystępnej formie, łatwej do zrozumienia przez osoby nie znające terminologii finansowej.
  4. Informator ma formę czytelną i atrakcyjną wizualnie, wskazane rysunki i wykresy

§ 2. Corocznym opracowaniem informatora zajmuje się referat księgowości.

§ 3. Informator jest dostępny przez cały rok kalendarzowy na urzędowej stronie internetowej oraz udostępniony powszechnie mieszkańcom gminy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Uzasadnienie:

Realizując założenia społecznej akcji ,,Przejrzysta Polska" należy opracować oraz wdrożyć w życie poszczególne zasady, jedną z nich jest ZASADA ROZLICZALNOŚCI zadanie pn. ,,Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców)
Celem przygotowania i rozpropagowania corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców jest umożliwienie uzyskania informacji o tym jak zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z poprzedniego roku.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-09-2005 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2005 15:12