Zarządzenie Nr I/51/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2005r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2005 roku.

Zarządzenie Nr I/51/05

Zarządzenie Nr I/51/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 grudnia  2005r.


w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2005 roku.

Na podstawie art. 116 ust. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku /Dz. U.  z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr  93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 65, poz. 565, Nr 180, poz. 1495/ zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  41.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 41.000 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 41.000 zł
  § 4810 Rezerwy 41.000 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  41.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 31.160 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 31.160 zł
  § 4210 Zakup materiałów wyposażenia 28.668 zł
  § 4260 Zakup energii 2.492 zł
 
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.666 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7.666 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 7.666 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.705 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.705 zł
  § 4260 Zakup energii 1.705 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 469 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 469 zł
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 469 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-01-2006 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 09:52