ZARZĄDZENIE NR I/5/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 03.02.2006r. w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE NR I/5/06

ZARZĄDZENIE NR I/5/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 03.02.2006r.
 

w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz przystępując w grudniu 2004r. do ogólnopolskiej, społecznej akcji "Przejrzysta Polska" prowadzonej m. innymi przez "Gazetę Wyborczą" zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu właściwej realizacji zadań wynikających z "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego" powołuję z dniem 03 lutego 2006 r. Pana Bogdana Adrabińskiego - Podinspektora ds. gospodarki gruntami i promocji w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo na koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 24-02-2006 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-02-2006 12:54