ZARZĄDZENIE NR I/8/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie: Procedury kontroli w zakresie gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo

ZARZĄDZENIE NR I/8/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 lutego 2006


w sprawie: Procedury kontroli w zakresie gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo

Na  podstawie  art.  31  ustawy  z  dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2001  roku  Nr  142,  poz.  1591  z  późn.  zmianami),  w związku z art. 28 b  i art. 35 a ustawy  z  dn. 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.  U.  z  2003  roku  Nr  15,  poz.  148  z  późn.  zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam „Procedury kontroli w zakresie gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem w urzędzie Gminy Stare Czarnowo” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zobowiązuję wszystkich kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do zapoznania z nim podległych sobie pracowników.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Stare Czarnowo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 13-04-2006 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 19-10-2010 09:48