Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 września 2006 r. godz. 1200- sala Urzędu
 

 1. Otwarcie XXXVII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji tj. z dnia 3 lipca 2006 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2006 r.
  1. dyskusja
 6. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXXVI sesji – 3.07.2006 r.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty (dot. działki nr 51/4),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty ( dot. działki nr 12/1 ), 
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Glinna najemcom (dot. działek o  numerach: 288/6, 288/4 oraz 288/8,288/9,288/10, 288/11, 288/15, 288/23 ),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy  nieruchomości mieszkaniowych w miejscowości Kołbacz i Nieznań  (dot. dz. nr  9/10, 43/122, 9/2, 9/6, 43/15, 43/123,42/2, 42/8, 42/3,42/9 ),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej  nieruchomości w Kołbaczu ( dot. dz. nr 43/128),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały w sprawie zamiany działki nr 153 stanowiącej własność Gminy  Stare Czarnowo na działkę nr 158/3 będącą własnością osoby fizycznej,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu wyrównywania  szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „ Aktywizacja i wspieranie  jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie  udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym. 
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały w sprawie współpracy w ramach polsko - niemieckiego projektu  Geopark „ Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”. 
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,  Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności 
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały
 18. Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do roku szkolnego 2006/07,
  • dyskusja
 19. Zapytania sołtysów.
 20. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-09-2006 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2006 13:03