Karosację samochodu STAR 244 Ochotniczej Straży Pożarnej

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_Star244.doc 2007-07-12 13:38:52
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_karosacja__Star_244.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-07-12 13:38:52 67 razy