Przebudowa drogi o długości 2.000 m, szerokości jezdni 4,00 m na odcinku:Binowo - Kołowo

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_Binowo-Kolowo_po_raz_II.doc 2007-07-12 13:43:33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Binowo_Kolowo_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-07-12 13:43:33 74 razy
2 kosztorys_Binowo-Kolowo_SLEPY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-18 13:26:49 77 razy
3 01-droga-Kolowo-Binowo-rzut01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-18 13:26:58 69 razy
4 01-droga-Kolowo-Binowo-rzut02.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-18 13:27:05 57 razy
5 01-droga-Kolowo-Binowo-rzut03a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-18 13:27:15 60 razy
6 02_-_przekroje_-_ko_owo_-_binowo_04.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-24 13:23:13 62 razy
Wynik postępowania
1 Og_oszenie_o_uniewa_nieniu_przetargu_na_remont_drogi_Binow__8230_.pdf 2007-08-30 15:27:37