Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi Dębina - Komorówko

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_o_przetargu_na_remont_drogi_Debina_Komorowko_25__8230_.pdf 2007-09-05 12:16:10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Debina_Komorowko__Przetarg_nieograniczony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-05 12:16:10 86 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 droga_-_przekroje_-_DEBINA-KOMOROWKO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-05 12:16:10
2 droga_-_plan_sytuacyjny_-_DEBINA-KOMOROWKO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-05 12:17:22
3 kosztorys_Debina_Komorowko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-05 12:17:42
4 opis__techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-05 12:18:16