Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg niograniczony na:"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego o wartości do 206.000 EURO"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogoszenie_o_przetargu_na_kredyt.pdf 2008-07-17 13:18:05
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_kredyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-17 13:18:05 39 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc 2008-08-14 12:08:24