Usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 oglosz.doc 2008-08-05 14:18:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_dowozy.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-08-05 14:18:42 58 razy
Wynik postępowania
1 Ogoszenie_wyniku_postepowania_na_dowozenie.pdf 2008-08-25 12:20:30