Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej na odcinku Dębina - Komorówko o długości 2180 m

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogoszenie_przetargu_droga_Debina_Komorowko.pdf 2008-09-29 14:21:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ__Debina_-_Komorowko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-29 14:21:17 44 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 kosztorys_Debina_Komorowko_PRZEDMIAR-1a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-29 14:21:17
2 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-09-29 14:22:40
Wynik postępowania
1 Uniewanienie_przetargu_droga_Debina_Komorowko.pdf 2008-10-21 15:33:47