OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: "Remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Binowie"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGOSZENIE___remont_swietlicy.pdf 2009-05-13 14:44:48
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_remont_wietlicy_w_Binowie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-14 08:36:28 42 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 PRZEDMIAR_ROBOT_Modernizacja_swietlicy_w_Binowie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 14:46:03
2 specyfikacja_techniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 14:46:59
3 Nowy_przedmiar_robot_Modernizacja_swietlicy_w_Binowie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-29 09:52:50
4 Nowy_przedmiar_robot_Swietlica_Binowo_sanitarny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-29 09:53:07
5 Nowy_przedmiar_robot_Swietlica_Binowo_przedmiar_robt_elektr..pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-29 09:53:22
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_swietlica_Binowo.pdf 2009-06-15 11:31:13