OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usuwanie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Stare Czarnowo

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE_azbest.pdf 2009-07-07 14:17:38
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na__azbest.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-07 14:17:38 322 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania_azbest.pdf 2009-08-12 08:07:34