Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę drogi i budowę chodnika ulicy Okrężnej o długości 490,04 m w miejscowości Żelisławiec"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_PRZETARGU.pdf 2009-07-10 10:17:06
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-10 10:17:06 59 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-10 10:17:06
2 przedmiar_chodniki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-10 10:17:22
3 przedmiar_droga.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-10 10:17:38
4 wtornik.tif Po terminie otwarcia ofert 2009-07-10 10:17:55
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf 2009-08-10 15:11:18