Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_na_dowozy.pdf 2009-08-12 13:47:56
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_dowozy_2009_-2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-12 13:47:56 35 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_postepowania_dowozy_dzieci.pdf 2009-08-24 14:13:45