Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinna - Etap I"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_przetargu_Glinna.pdf 2009-09-01 13:32:23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SiWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-01 13:32:23 119 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 przedmiary.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-01 13:32:23
2 specyfikacje_techniczne.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-01 13:33:36
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf 2009-09-28 15:06:45