OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę drogi w miejscowości Dobropole Gryfińskie"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_przetargu.pdf 2009-09-14 15:20:28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-14 15:20:28 101 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 projekt_dokumentacja_techniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-14 15:20:28
2 Zmiana_tresci_ogloszenia_o_zamowieniu_publicznym.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-16 15:02:20
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_wyniku_postepowania_na_przebudowe_drogi.pdf 2009-10-08 12:10:39