OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: "REMONT PRZEDSZKOLA W KOŁBACZU"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_przetargu.pdf 2010-06-17 14:27:19
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-17 14:27:19 114 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 OPIS_TECHNICZNY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-17 14:27:19
2 dokumentacja_cz1.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-17 14:28:21
3 dokumentacja_cz2.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-17 14:30:40
4 dokumentacja_cz3.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-17 14:32:06
5 dokumentacja_cz4.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 15:27:45
6 odpowiedzi_na_pytania_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-29 15:18:18
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze.doc 2010-08-03 12:20:27