OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie zadania obejmującego remont przedszkola publicznego w Kołbaczu w kwocie 850.000,-"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_o_przetargu.pdf 2010-07-14 14:18:57
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_kredyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 14:12:00 186 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 uwaga.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-10 16:13:39
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_kredytowej.pdf 2010-08-24 08:49:47