Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_dowozy.pdf 2010-08-12 15:14:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-12 15:14:32 58 razy
2 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-16 09:26:44 86 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty_dowozy__2010-2011.pdf 2010-09-09 07:32:21