Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_na_dowozy.pdf 2011-03-10 15:22:52
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_dowozy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-10 15:22:52 256 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_nakorzystniejszej_oferty.pdf 2011-04-04 13:38:50