OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: "Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Binowo - Węglino - Binówko wraz przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, gmina Stare Czarnowo o długości 2 018,40mb"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_o_przetargu.pdf 2011-06-02 07:47:59
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_wodociag_w_Binowie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-02 07:47:59 600 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Binowo_kosztorys.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-02 07:47:59
2 Binowo_projekt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-02 07:53:19
3 rys_1+mapa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-02 07:54:09
4 rys_2+1_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-02 07:54:23
5 rys_2+3_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-02 07:54:43
6 rys_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-02 07:55:11
7 rys_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-02 07:55:27
8 rys_5+1_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-02 07:55:41
9 rys_5+2_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-02 07:55:59
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2011-06-24 07:35:35