Ogłoszenie o zamówieniu na: "Dowozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Dowozy_dzieci_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu_2012.doc 2011-12-12 07:44:38
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Dowozy_dzieci_SIWZ_2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-12 07:44:38 218 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze__oferty_na_dowozy_2012.pdf 2011-12-20 14:42:04