Ogłoszenie Przetargu nieograniczonego na "Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w roku szkolnym 2011-2012 w Szkole Podstawowej w Kołbaczu" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Gminie Stare Czarnowo "

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_przetargu.pdf 2012-01-17 15:24:43
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-17 15:24:43 127 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania_-_indywidualne_nauczanie.pdf 2012-02-01 13:48:35