Gmina Stare Czarnowo ogłasza zamówienie na: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo w kwocie 1.020.000"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2012-03-09 15:07:50
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 15:07:50 145 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedz_na_zapytanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-16 15:23:45
2 wyjasnienie_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 14:11:32
Wynik postępowania
1 uniewaznienie_przetaru.pdf 2012-03-29 14:42:23