Dowozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.12.2013.08.23.32_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu__bzp-przetarg_na_dowozy_dziecina_2014r.doc 2013-12-06 08:23:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.12.2013.08.23.32_SIWZ_na_dowozy_2014_-projekt_do_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-06 08:23:32 108 razy
Wynik postępowania
1 20.12.2013.11.36.08_informacja_o_wyborze_najkorzystn_oferty_-dowozy_2014.doc 2013-12-20 11:36:08